Friday, January 18, 2008

KOMSAS TINGKATAN 2

TUGASAN:

Anda dikehendaki membaca novel 'Pahlawan Pasir Salak' dan
membuat satu folio tentang novel tersebut. Folio tersebut
mestilah merangkumi :

a. Sinopsis
b. Tema
c. Persoalan
d. Watak dan perwatakan
e. Plot
f. Latar
g. Gaya bahasa
h. Nilai
i. Pengajaran


Panjang folio ini lebih kurang 12 muka surat bertaip. Tarikh akhir
menghantar folio ini ialah pada 29 Februari 2008.

No comments: